Chapters

Illinois

 • Delta – Alton, Illinois
 • Eta – Granite City, Illinois
 • Xi Epsilon – Lockport, Illinois

Iowa

 • Kappa Chi – Des Moines, Iowa
 • Kappa Theta – Des Moines, Iowa
 • Omega Nu – Des Moines, Iowa

Kansas

 • Alpha Kappa – Arma, Kansas
 • Kappa Alpha – Iola, Kansas
 • Kappa Gamma – Kansas City, Kansas
 • Omicron Zeta – Topeka, Kansas
 • Phi Kappa¬† Pittsburg, Kansas
 • Tau Kappa – Topeka, Kansas
 • Theta Epsilon – Girard, Kansas

Missouri

 • Beta Zeta Phi – St. Louis, Missouri
 • Delta Phi – St. Louis, Missouri
 • Epsilon – Kansas City, Missouri

Oklahoma

 • Phi Epsilon – Oklahoma City, Oklahoma
 • Tau Epsilon – Owasso, Oklahoma

Alumnae Chapters

 • Alpha Nu Alumnae – Oklahoma City, Oklahoma
 • Beta Alumnae – Belleville, Illinois
 • Beta Nu Alumnae – Madison, Illinois
 • Kappa Nu Alumnae – Waterloo, Iowa
 • Lambda Nu Alumnae – Joilet, Illinois
 • Theta Alumnae – Kansas City, Kansas
 • Zeta Alumnae – Springfield, Illinois

Leave a comment

Your email address will not be published.


*